Senter for Bevaringsbiology ved NTNU støtter søknad om utvidet vern av Grytdalen

Forskningsrådet har tildelt 4 sentre ved NTNU status som «Senter for fremragende forskning». Ett av disse er Senter for bevaringsbiology. Ledelsen støtter nå i en uttalelse opprettelsen av et område med totalvern i Grytdalen.

Orkdal kommune, Grytdalens Venner og Naturvernforbundet sender nå en søknad til Miljøverndepartementet om utvidet vern av deler av Grytdalen beliggende i Orkdal og Snillfjord kommuner. Søknaden støttes blant andre av NINA, Aigas Field Centre i Skottland og Senter for Bevaringsbiology ved NTNU.I et brev fra Leder Bernt-Erik Sæther sies blant annet: «Som leder av CCB vil jeg derfor støtte det arbeidet som drives for å verne Grytdalen. Tilgang til et slikt relativt uberørt område så nært Trondheim vil kunne bli av stor betydning for den omfattende forskning og undervisning som drives i Trondheimsmiljøet omkring spørsmål knyttet til bevaring av det biologiske mangfoldet for framtidige generasjoner.»

Bernt-Erik Sæther

Professor, leder for CCB, Department of Biolgy, NTNU