Sirkulær Økonomi

Når avfall fra en bedrift blir råvarer i en annen

I ST 3.februar kan vi lese om at Industribedrifter på Orkanger stater et prosjekt som nå kalles «Sirkulær Økonomi» noe som i hovedsak medfører at det som er avfall i en bedrift kan benyttes som råvarer i en annen bedrift. For maksimal energigjenvinning er det vikt at produktene oppholder seg lengst mulig aktuelle bedrifter. Europakommisjonen ga i  2015 ut det man kaller en politikkpakke om temaet. I denne pakken gis en mere detaljert føring for blant annet å oppnå de beste resultater.

Det er kjempeflott at industribedrifter i Orkdal nå går sammen om «sirkulære energiprosjekter». Blant andre gjelder dette nå Hamos, Wahsingto Mills og Orkdal energi. En kartlegging av utslipp fra så langt deltagende firma er nå på gang, blant annet er det viktig at firma har fortjeneste på tlitakene.  Allerede har Isfjord NorWayI og Con-form denne en egen gruppe som går på bruk av fiske kasser i støping. Det planlagte kyllingslakteriet vil også i sin umiddelbare nærhet få en fabrikk som behandler og benytter produkter som ikke er en del av det ferdige produktet, men som benyttes til andre formål.  Og prosjektleder Bjørn Viggen sier til lokalavisa at siktemålet er at industrien på Orkanger skal bli ledende på utstyr og kompetanse på Sirkulær Energi. Vi ønsker lykke tilmed et spennende og miljøvennlig prosjekt.