Sirkulærøkonomi starter med produktidéen

Produktdesign er avgjørende for hva som kan skje etter produktet er tatt ut av bruk

Den mest sirkulære økonomien får vi når materialene kan brukes på nytt til å produsere de samme produktene, flere ganger. Men, det er flere hindringer på veien til å få en betydelig mengde plast inn i en slik gjenvinningssirkel.

Oppdrettsmerder holdes nede i sjøen med blyfylte tau. Denne løsningen er på vei ut, men vil skape utfordringer for gjenvinningsbransjen inntil de er helt utfaset. Samtidig er det fare for forurensing ombly kommer på avveie.

Produktdesign bestemmer gjenvinningsgrad

Oceanize AS har spesialisert seg på å gi nytt liv til plastavfall. De opplever økende oppmerksomhet rundt at effektiv gjenvinning starter med gjennomtenkt produktdesign.

– I beste fall kan dårlig gjennomtenkte produkter «nedsirkuleres», det vil si at vi ender opp med et dårligere råstoff, som må brukes til produkter med dårligere kvalitet. I verste fall ender det opp som spesialavfall som må brennes i spesialovner. Dermed må nye produkter lages av «jomfruelige» råstoffer, og mye av hensikten med resirkulering forsvinner, forteller Oceanize prosjektleder for FOU, Trude Vareide-Giskås.

Naturvernforbundet i Trøndelag har vært på bedriftsbesøk til selskapet som holder til på Ottersøy i Nærøysund kommune. Det som startet som et ordinært avfallsselskap investerer nå tungt i flere produksjonslinjer for å kunne resirkulere ulike typer plast.

Helhetlig problemløsning

Hvite foringsrør med «carbon black» som ikke kan resirkuleres til nye hvite foringsrør, bare «nedsirkuleres» til annet bruk.

Noen ganger er det gode grunner for å bruke blandingsprodukt. Prosjektlederen viser oss store lass med hvite fôringsrør. Når fôrpellets blåses gjennom rørene, oppstår statisk elektrisitet. Det kan være farlig for de ansatte. Rørene har derfor tynne striper av carbon black som leder elektrisiteten til jord. Men, disse tynne stripene farger gjenvunnet plast helt sort. Brukte rør kan derfor ikke brukes til å lage nye hvite rør, som mange ønsker fordi blokkeringer i rørene lett oppdages. Nå prøver noen oppdrettere å bruke vann i stedet for luft for å frakte fôret. Lykkes dette oppnår de flere ting; det blir mindre risiko for at rørene tettes og det oppstår ikke statisk elektrisitet. Behovet for gjennomskinnelige rør blir mindre og behovet for bruk av carbon black forsvinner. I tillegg kan vann føre til mindre slitasje på rørene, så de varer lengre.

– Dette er et godt eksempel på at man må se ut over selve produktet, men løse den oppgaven produktet har i verdikjeden, sier Vareide-Giskås.

Hindringer for ekte resirkulering

Produsentene av plastprodukter er opptatt av gjenvunnet plasts kvaliteter, men også sporbarhet, hva produktet har vært utsatt for av forurensinger og belastninger som kan endre kvaliteten. Noen er også opptatt av farge. — Mye av plasten etterspørres også etter farge i tillegg til spesifikke andre kvaliteter. For eksempel fraktes kyllingprodukter i gule plastkasser, forteller Vareide-Giskås. Tilgjengelighet når behovet for råvarer oppstår, er en annen utfordring. For å kunne produsere en bestemt kvalitet og farge, må Oceanize få inn tilsvarende brukt plast. Dette kan medføre andre bestillingsrutiner og typer samarbeid enn ubrukt plast. Oceanize merker en økt interesse for å gjøre slike endringer for å kunne ta i bruk gjenvunnet plast i sin produksjon, selv om logistikken fremdeles er en barriere for mange.

Oceanize’ metode

Det er store enheter i oppdrettsbransjen. Å frakte utrangerte produkter helt til anlegget på Ottersøya er lite praktisk og innebærer å frakte mye luft. Selskapet har derfor utviklet mobile kverner som grovmaler plasten og letter transporten. Metoden sikrer at det ikke kommer plast å avveie, som ender opp i havet.