Sjøfuglekskursjon til Vinnan og Velvangen 5. april 2024

Omtrent 1000 ærfugl lå og ventet på oss da medlemmer i Naturvernforbundet og andre interesse møttes ved Olderøra på Skatval for å se på fuglelivet denne fredagsettermiddagen.

Sjøfuglekskursjon Vinnan og Velvang april 2024Anne Marit Ligaard

Vi er veldig glade for de 25 voksne og ene barnet som møtte opp . Det var tydelig at mange satte pris både på fuglelivet og å få møte likesinnede. Vi takker for oppmøtet og den gode stemningen dere skapte!

Tom Roger Østerås og Arne Moksnes, begge med lang erfaring og stor kompetanse på fugl, var våre guider. De hadde satt opp flere kikkerter som gjorde at vi lettere kunne observere store mengder med fugl. Ærfugl og andre sjøfugl samles nettopp utenfor Vinnan og Velvang på grunn av gytinga til Trondheimsfjordsilda. Eggene og melken er viktig næring for mange sjøfugl. De siste dagene hadde det vært fralandsvind, noe som medførte at matfatet var et stykke fra land.

Olderøra på Skatval 5. april 2024Anne Marit Ligaard
Olderøra på Skatval 5. april 2024

Først og fremst så vi ærfugl som hadde samlet seg i store mengder. Et par dager tidligere var det talt 1200 stykker. Tom Roger gikk rundt og zoomet inn flere fugler, så mange fikk sett flere arter. Han talte følgende:

Ærfugl  1000

Havelle 150

Sjøorre 50

Siland 8

Kvinand 35

Smålom 1

Horndykker 1

Gråmåke 50

Svartbak 15

Fiskemåke 20

Hettemåke 20

Tom Roger Østerås og Arne MoksnesAnne Marit Ligaard
Tom Roger Østerås og Arne Moksnes

Arne fortalte om Trondheimsfjordsildas biologi og livssyklus samt økologiske forhold i Trondheimsfjorden. Han orienterte også om topografien i fjorden og hvordan «Skatval – Midtsandryggen» ble dannet på slutten av istida.

Det ble også snakket om bakgrunnen for Vinnan og Velvangen fuglefredningsområd som ble opprettet i 2003 for å «ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære- og gruntvannsområde» (i følge Miljødirektoratet). I 2014 ble området innlemmet i ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarkssystem.

Vinnan og Velvangen består av 3 km strandsone, i tillegg til grunnvannsarealer inntil 1 km fra strandlinjen. Landareal som grenser til fuglefredningsområdet består stort sett av jordbrukslandskap. Det er sett 134 ulike arter her, og Vinnan og Velvangen er fjordens viktigste enkeltlokalitet for ærfugl, havelle og sjøorre.

Jo Anders Auran som var en av flere meget kompetente deltagere bidro med kunnskap om området, silda og fuglene.

I følge en rapport fra 2023 har det vært en nedgang på den overvintrende sjøfuglbestanden i Trondheimsfjorden på 80 prosent siden 1980. Dette har flere årsaker og det er viktig for Naturvernforbundet og spre informasjon og presse på for tiltak som bedrer situasjonen i fjorden vår.

Ved Olderøra på SkatvalAnne Marit Ligaard
Ved Olderøra på Skatval

(Det er kanskje påfallende at fugleturen ikke illustreres med fuglebilder. Dette kan enkelt forklares med at fotografen brukte mobilkamera.. ).

Takk for oppmøtet og velkommen tilbake på nye turer vi arrangerer!