Skjøtselsdag i Grønlia

Grønlia er en liten oase, nesten midt i byen. Blomsterenga her er hjemmet til planter og insekter som er avhengige av skjøtsel. Vi håper derfor at naboer og andre naturvenner vil komme og bidra til å holde Grønlia åpen og attraktiv for mennesker og natur!

Gjøremål for dagen:

  • Samle gress
  • Klippe småbusker og greiner
  • Slå blomstereng med ljå
    (blir liggende for å slippe frø)
  • Stifte arrangementskomité?
    (tre personer – en fra nabolag, kommune og naturvernforbund)

Programposter:

Kl. 11.00    Om skjøtsel av blomstereng v/Evelyne Gildemyn, Trondheim Kommune

Kl. 12.00    Instruksjon og praktisk bruk av ljå v/Asbjørn Barlaup, Voll Gård

Kl. 14.00    Instruksjon og praktisk bruk av ljå v/Asbjørn Barlaup, Voll Gård

Ta gjerne med deg egen ljå, rive, arbeidshansker og / eller greinsaks

– eller lån utstyr av arrangør.

Av hensyn til smittesporing vil vi notere navn og telefonnummer til alle deltagerne på arrangementet.

For å begrense faren for spredning av Covid-19 blir det ikke servering i år. Kontaktperson og arrangementsansvarlig, Gaute Dahl, 959 07 289.

 

Alle monner drar, enten du hjelper til 15 min., en time eller hele dagen!