Skjøtselsdag i Grønlia

Grønlia er en liten oase. Blomsterenga her er hjemmet til planter og insekter som er avhengige av skjøtsel. Vi håper derfor at naboer og andre naturvenner vil komme og bidra til å holde Grønlia åpen og attraktiv for mennesker og natur!

Gjøremål for dagen:

  • Samle og frakte gress fra røde områder til blå deponi
  • Klippe busker og små trær – hvis oppmøte og tiden tillater det

Ta gjerne med deg egen rive, hansker og / eller lita greinsaks

– eller lån utstyr av arrangør.

 

Programposter:

Kl. 11.00    Oppstart

Kl. 13.00    Pause med deling av naturkunnskap og -tanker

Kl. 13.30    Avsluttende arbeid 

 

Alle monner drar, enten du hjelper til 15 min., en time eller hele dagen!

Kontaktperson og arrangementsansvarlig, Gaute Dahl, 959 07 289.