Slåttedag på Bjørndalen ved Fjellkjøsvatnet

Norsk natur gror igjen. Dette gjelder også Bjørndalseiendommen ved Fjellkjøsvatnet. Naturvernforbundet og Grytdalens Venner planlegger derfor en, eventuelt to, slåttedager på innmarka til eiendommen i slutten av august.

Slåttedag på Bjørndalen.

Utmarka vår gror igjen. Naturverdier går tapt. Derfor satser Naturvernforbundet og Grytdalens venner på en innsats for Bjørndals eiendommen ved Fjellkjøsvatnet. Tanken er å arrangere en slåttedag i august, hvor vollen og omliggende områder får en opprydning samt slått. Vi har vært i kontakt med Statsbygg som forvalter eiendommen om tillatelse, og regner med positivt svar. Bjørndalen er også lokalisert utafor det vernede området på Songlia, noe som vi anser gjør det lettere med en tillatelse.

Bjørndalen var opprinnelig en fjellgard med fast bosetting fram til tidlig på 1900 talet. De gjenverende bygningene er fra 1800 tallet, hvorav særlig hovedbygningen, ei trønderlån på 142 kvm, er defiert som værneverdig. Innmarka har tidligere en del år vert benyttet som hestebeite som et ledd i vedlikehold av vollen, men har nå i høyeste grad behov for skjøtsel..

Vi satser på å få med både lag og organisasjoner samt representanter for eierne, Statsbygg, på et «løft» for vedlikeholdet, og har følgende framdriftsplan:

For å få fram nødvendig utstyr må dagens vei fra Fjellkjøsvatnet oppgraderes. Dette skal etter planen gjennomføres 30.og 31. mai.

Slåttedag arrangeres 22. eventuelt 23. august. Her blir det foruten jobbing, servering og kanskje litt orientering om historia til eiendommen. Dette blir etter planen en fin tur i flott natur, hvor det blir anledning til både mosjon og opplevelser. Vi regner med å få lov til å åpne bomveien ved Fjellkjøsvatnet slik at gangavstanden blir overkommelig for alle.

Vi har fått støtte til arbeidet med friluftsmidler fra Sør Trøndelag fylkeskommune.

Ytterligere opplysninger gis når ting etter hvert blir avklart.