Slåttedag på Grønlia

Naturvernforbundet og Trondheim kommune inviterer alle til å hjelpe til med å ta vare på blomsterenga på Lade. Her lever Dvergblåvinge og en rekke andre insekter som er avhengig av enkelt skjøtsel. Programmet vil bli oppdatert.