Slåttehelg

Ta med familien på en hyggelig tur til Urvatnet!

Alle som vil kan stikke innom og bidra litt i løpet av helga. Det meste av graset blir slått på forhånd, og skal fraktes bort. Som alltid fritt valg i kombinasjoner av grasrydding, fisking, vedhogst, naturglede og brenning av gammel kvist.

Urvassmarsj Søndag 30. august:

Vandring mot Urvatnet gjennom «granåker» og Pellikanthaugen husmannsplass,
tjæremiler i myr ved Merkeshaugen.

Fra kl. 11.00 blir det salg av kaffe, saft og rømmegrøt ved Urvassbua. 
VIPPS: 555 635 – gratis for alle som hjelper til med slåttearbeid!

Kl. 12.00 Instruksjon og praktisk bruk av ljå v/ Asbjørn Barlaup, Voll Gård 
Kl. 13.00 Trekking av fiskegarn, registrering og deling av fangst 

Facebok-event: https://www.facebook.com/events/1184892148548574

Koronainfo: Naturvernforbundet følger smittevernreglene. Du skal ikke delta på et arrangement dersom du: 
a. Har vært eksponert for eller vært i nærheten av noen som har fått viruset påvist siste to uker 
b. Har feber 
c. Har sykdomssymptomer som hoste, vondt i halsen eller andre influensasymptomer
d. Er i karantene eller isolasjon

Deltakere som ikke er fra samme hushold må holde minimum en meter avstand til hverandre. Enhver fysisk kontakt mellom deltagere må unngås, slik som for eksempel håndhilsning og klemming. Utstyr skal ikke deles mellom deltagere. Ta gjerne med egen Antibac.