Sommeravslutning Naturmangfoldgruppen Trondheim

Naturmangfoldgruppen tar en tur til Klemetsaunet for å se på det biologiske mangfoldet og se om det er verneverdig grasmark der.