Songlia og Grytdalen, naturperle på «opphørssalg.»

Den rød/grønne regjering brukte 30 millioner på å sikre almenhetens adgang til 100 meter strandlinje i Oslofjorden. Å biddra til at 40 000 daa natur i Grytdalsområdet fortsatt blir i offentlig eie med lokal forvaltning er tydlig vis uaktuelt

Grytdalen, naturperle på ”opphørssalg”.

Neste år starter NRK opptak til en serie en har kalt ”Norske naturperler”. Et av områdene er Grytdalen og Songlieiendommen i Orkdal/Snillfjord.  Området har så langt vert i statlig eie, men etter at Statsbygg har varslet salg har Grytdalens venner og Naturvernforbundet, støttet av berørte kommuner, arbeidet for at eiendommene fortsatt skal være i offentlig eie, samt at sentrale deler av området skal få et forsterket vern.

Det ble gjort innspill til berørte departementer, Miljøverndepartementet og Fornyings og Administrasjonsdepartementet, og det er kjent at daværende statssekreter i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen, før hun sluttet, jobbet for en avtale hvor departementet årlig skulle bevilge midler til en lokalt forankret driftsorganisasjon.  Nye koster i SV har beklagelig vis en annen mening.  I et møte i departementet 20.november hvor blant andre miljøvernminister Solhjell deltok, ble vel prosjektet i praksis slaktet.

Representanter fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune var også invitert til møtet.  Arbeiderpartiets Per Olav Hopsø representerte fylkeskommunen, greit nok, men det var nok mange, inklusive ordfører Gunnar Lysholm, som savnet Fylkesordfører Tore Sandvik. Avisa ST spør Sandvik hvorfor han ikke reiste, og får til svar at:” Det ville vært feil prioritering, og Lysholm er dessuten en intrigemaker som skader saken.”

Som naturverner må det være lov av og til å undres over politikere. Sjøl om hukommelsen ikke lenger er på topp, mener jeg å huske at Jens Stoltenberg, Aslaug Haga og Kristin Halvorsen, i starten av den Rød/Grønne regjeringssamarbeidet ble behørig fotografert ved Oslofjorden. Regjeringa hadde brukt 30 millioner kroner på å sikre offentligheten adgang til 100 meter strandlinje, og dette var i følge Aslaug Haga bare begynnelsen. Nå snakker vi tydelig vis ikke bare om et løfte som er gått ut på dato, men også et løfte som kun gjelder et begrenset geografisk område? Og så er det av alle miljøpartiet SV som indirekte er pådriver for at en av Norges naturperler på 40 000 daa, i dag statlig eiendom, skal selges og går en uviss framtid i møte.

Vi får vel også notere at Grytdalen for Fylkesordfører Sandvik ikke er prioritert. Jeg har trodd at det å være ordfører, enten det gjelder i kommuner eller fylkeskommuner innbar visse forpliktelser ut over snever partipolitikk. En samlende leder for kommunene, lagbygger, samt jobbe for å ivareta kommunenes interesser. Alle kommunene i samarbeidsorganisasjonen for Orkdalsregionen støtter utvidet vern og fortsatt offentlig eie av Grytdalen. Ordfører Gunnar Lysholm har på en prisverdig måte ivaretatt ordførerrollen og frontet denne saken, mens Fylkesordfører Sandvik så langt kun har prioritetr å kritisere Lysholm for nettopp dette.