Sopptur for fremmedspråklige/Guided tour with focus on mushrooms in Norway

Naturvernforbundet Trøndelag og Trondheim Sopp- og nyttevekstforening inviterer fremmedspråklige på tur for å sammen med kunnige medlemmer lære mer om sopp og andre nyttevekster. Kurset vil være nyttig for alle som ikke er godt kjent med sopper i Norge. Sopp i hjemlandet er ofte ikke det samme som her i Norge, derfor er det viktig å lære om de viktigste matsopper og giftsopper i vårt område. 
OBS! Krever påmelding! Påmelding til mag@naturvernforbundet.no

Oppmøtested: kommer snart

English:
Naturvernforbundet Trøndelag and Trondheim Sopp- og nyttevekstforening invites foreign speakers on a trip to learn more about mushrooms and edible plants together with knowledgeable members. The course will be useful for anyone who is not well acquainted with mushrooms in Norway. Mushrooms in the home country are often not the same as here in Norway, so it is important to learn about the most important edible mushrooms and poisonous mushrooms in our area. 
NOTE! Requires registration! For registration send an email to mag@naturvernforbundet.no

Meeting place: coming soon