Spjeldberget og forsøpling

I 2008 ble det oppdaget tilgrising av naturen, ved Spjeldberget sør for Kvernsjøen i Verdal.

Saken gjelder behovet for opprydding etter nedlagt reindrift i et område sør for Kvernsjøen i Verdal. Som bildene viser har de som inngjerdet rein der ikke ryddet opp, men valgt å la det ligge igjen i naturen. En slik forfatning ønsker vel ingen at fjellområder skal se ut. GPS-koordinatene for sentrum av området er 33 V 355550 7067660. Dette blir altså sør for Kvernsjøen og like øst for Spjeldberget.

Avfallet ikke bare visuelt svært skjemmende men også direkte farlig for dyr som risikerer både å sette seg fast og å bli revet opp. Opprydning burde fått høg prioritet.

Både Innherred samkommunes Plan, byggesak, oppmåling og miljøorganisering v/ enhetsleder Øyvind Holand og Fylkesmannen i Nord Trøndelag er blitt gjort oppmerksom på forholdet i oktober 2008.

I et svarbrev fra Holand sier han som følger «reindriftsagronomen vil få tilsendt saken med beskjed om ansvar og saksgang. Reindriftsnæringen har spesielle rettigheter og jeg vil ikke prøve å gjette svaret. Verdalssamene har sluttet sin aktivitet på fjellet, men konsesjonen for området skal overføres på andre. Det kan være at gjerdet skal benyttes i framtid. Da blir det ikke riving, men rydding og istandsetting. Vi vil under ingen omstendighet foreta noen rydding.»

Vi har senere fått kopi av korrespondanse mellom Innherred samkommune og Reindriftsforvaltningen. Denne har ikke gitt noen forhåpninger om snarlig opprydning. Ennå er det ikke oss bekjent satt i gang noe tiltak for å få utbedret saken. Verdalingen hadde et oppslag omkring denne saken etter tips fra lokallaget i Verdal. Bildene i denne artikkelen er tatt av tidligere leder i lokallaget – Gunnar Gustad.

Det kan ikke være riktig at det skal ta mange år før det blir ryddet opp i dette. Forholdet ble oppdaget av Trygve Mokkelbost i 2008. Medlemmer av Naturvernforbundet oppsøkte stedet på nytt høsten 2010 og fikk da ved selvsyn bekreftet at absolutt ingenting har blitt rydda opp. Saken vil videre bli håndtert av fylkeslaget i NT.