Stans inntil klagen er behandlet

Vedtaket fra Fylkesmannen i Trøndelag er nå påklaget av Frøya kommune. Da bør det innføres midlertidig stans, såkalt oppsettende virkning, i anleggsarbeidet i Nessadalen på Frøya.

I et brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet ber Naturvernforbundet om at klagen fra Frøya kommune får en ordentlig behandling. «Skal disse spørsmål kunne vurderes på en fullt ut tilfredsstillende måte, må arbeidet stanses inntil departementets avgjørelse foreligger. En annen avgjørelse vil gjøre klagebehandlingen fullstendig illusorisk», står det i brevet. 

Fylkesleder i Naturvernforbundet i Trøndelag Magne Vågsland sier at Frøya ikke bare er viktig for Frøya, men for ivaretakelse av et verdifult kystmiljø. -Vi støtter lokalbefolkningen som kjemper for vår felles sak, sier Vågsland. 


Utbyggingen av vindkraft på Frøya har av ulike årsaker vakt stor oppmerksomhet og engasjement i lokalsamfunnet. Det skyldes bl.a. de betydelige naturverdier som vil gå tapt og den uklarhet som foreligger i spørsmålet om konsesjonen – både foreldelsesfrist for igangsetting og om den tidligere konsesjon kan benyttes for et anlegg som er annerledes dimensjonert enn ved den tidligere søknad.

Les hele brevet her