Stans oljeletinga før årets klimatoppmøte

Debattinnlegg i StjørdalsNytt i forbindelse med Den store Klimamarkeringa

Kjell Lundemo