Står sammen om Verdalselva

Da Naturvernforbundets leder, Truls Gulowsen, kom for å lære mer om bakgrunnen for vernet av Verdalselva, ville mange medlemmer bidra.

Til tross for koronarestriksjoner fikk Truls Gulowsen møtt mange medlemmer som ga god innføring i bakgrunnen for vernet, de foreslåtte flomtiltakene i Vuku og andre viktige forhold ved elva.

Ingegjerd Meyer, koordinator for Vassdragsrådet, og Marita Gustad.fra lokallaget.

Etter besøk og befaring langs elva, var det møte og diskusjoner på Våtmarkssenteret. Rekvisitter fra arbeidet med å verne Verdalselva var også funnet fram.

Spørsmålet om opphevelse av varig vern har engasjert medlemmer over hele landet, og slikt engasjement så vi også i Verdal. I tillegg til å opplyse en viktig sak, ble de frammøtte minnet om hvor moro det er å stå sammen om viktige saker.

Og når man først møtes, så dukker jo andre saker også opp. Aker Verdals ønsker om å utvide kaiområdet med konsekvenser for Ramsar-området i umiddelbar nærhet. Fuglenes våtmarker er under sterkt press i hele Trøndelag, så dette blir nok tema for andre møter senere, vil vi tro.

Svein Karlsen, styreleder for Våtmarkssenteret, presenterte utfordringene ved utløpet av Verdalselva.

Dagen ble avsluttet med kaffe og kaker på Verdal Hotell, sammen med utdeling av Trøndersk Natur og miljøpris til Maja Kristine Jåma. 

Fra Wikipedia: Verdalselva er ei elv i Verdal kommune i Trøndelag. Den dannes ved samløpet av elvene Inna, som kommer fra Innsvatnet ved svenskegrensa, og Helgåa, som kommer fra fjellbygda Vera, som også ligger ved svenskegrensa. De to elvene renner sammen ved Holmen gård i Vuku, og herfra renner Verdalselva mot vest til den munner ut i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra.

Elva er 20,73 km lang (93,99 km medregnet tilløpselvene Helgåa og Strådøla), og har et nedbørfelt på 1 467,57 km². Middelvannføringen ved munningen er 56,58 m³/s.  Vassdraget ble i 2005 vernet mot kraftutbygging gjennom Supplering av Verneplan for vassdrag.

Verdalselva har vært en av landets beste lakseelver. I 2009 ble det vurdert å stenge elva for fiske på grunn av lite gytefisk.