Stavelifossen fortsatt vernet.

Naturvernforbundet har i flere år engasjert seg for vern av Stavelifossen i Svorka. En søknad om utbygging fra OK kraftverk ble avslått men anket. Nå har også Olje og energidepartementet avslått anken.

NVE har det en kjenner til mottatt mere enn 900 søknader på småkraft under ordningen med Grønne sertifikater. En av søknadene var delvis utbygging av Stavelifossen i elva Svorka. Etter initiativ blant annet fra Naturvernforbundet, ble fossen verna. Et nytt lovverk med endrede regler for kraftverk med produksjon under 1 MW gav senere mulighet for tross vernet å gjennomføre en utbygging. En søknad ble fremmet fra firma OK kraftverk , men avslått av NVE blant basert på en høringsuttalelse fra Naturvernforbundet. Avslaget ble anket, men anken er ikke tatt til følge av OED. Utbyggingen hadde dårlige prognoser på lønnsomhet, og når fossen allerede var vernet er det avslaget som forligger godt begrunnet.V i som er glade i naturen kan derfor fremdeles gede oss over en majestetisk naturopplevelse.