Stier i sårbart terreng

Som naturvernere er også vi glad i å ferdes i naturen og ser positivt på at det legges til rette for friluftsliv. Samtidig er det vår oppgave å påpeke at en i dette arbeidet ikke foretar inngrep med negative følger for sårbare arter og andre naturkvaliteter.

Det skriver Morten Harper og Arne Moksnes fra Naturvernforbundet og Per Inge Værnesbranden i Norsk Ornitologisk Forening i en kronikk i Adresseavisen 27. november 2017.  

De skriver videre:

«Alle bør vel kunne bli enige om at turløypene er like bra for folkehelsa om de legges slik at en unngår at ferdselen forstyrrer sårbare arter. Men skal en få til dette, må de som legger turløyper, ha kunnskaper om hvor de sårbare områdene finnes. Med enkelte unntak tyder erfaringene hittil på at slik kunnskap i stor grad har vært fraværende. Derfor etterlyser vi et system der slike hensyn blir ivaretatt.»

Les hele kronikken på Adressa.no.