Stjørdal er ikke en foregangskommune for klima og miljø hvis store myrområder ødelegges

Debattinnlegg i StjørdalsNytt 30. august

Valgdebatt Stjørdal 2023Anne Marit Ligaard

Debattinnlegg skrevet av Anne Marit Ligaard, leder i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Torsdag 31. august stemmer kommunepolitikerne i Stjørdal over en innstilling der det avgjøres om Hell Arena/Smart Mobility Norway skal få bygge ned skog, myr og bekker på Frigården i Lånke.

Skogen, bekkene, dammene og myra på Frigården er levested for dyr og planter, en del av dem står på rødlista, og de har vi ansvar for å ta vare på. I tillegg er myr viktig for klimaet. Myr er det økosystemet som lagrer mest karbon per arealenhet, myr er viktig som vannrenser og flomdemper og myr som har blitt ødelagt kan vanskelig restaureres tilbake.

Deler av de opprinnelige myrene på Frigården er allerede ødelagt. Myra på Frigården er enkelte steder målt til å være sju meter tykk, noe som betyr at det har tatt 7000 år å lage den. Naturvernforbundet mener at istedenfor å utvide de industrialiserte områdene på Frigården, så må vi bevare naturen som er igjen.

Naturen er opplagt også viktig for naturglede, og friluftsinteresser. Natur har en beviselig betydning for fysisk og psykisk god helse. Det er noe mange er opptatt av. I tillegg har vi et folkelige engasjement for å ta vare på Frigården. Det bør være verdt å ta hensyn til.

Stjørdal er ikke en foregangskommune for klima og miljø hvis store myrområder ødelegges på Frigården. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker oppfordrer ansvarlige politikere til å avvise Hell Arenas utbygging og forsøk på å grønnvaske et prosjekt som ødelegger viktige naturverdier og et umistelig frilufts- og nærnaturområde for befolkninga.