Stjørdal Høyre og Sp skylder befolkningen en beklagelse

Stjørdal Høyre og Sp skylder befolkningen en beklagelse for fadesen ved Hellstranda. Vi håper at partiene tar lærdom av den uansvarlige framgangsmåten – for naturens skyld.

Bladet kunne i februar fortelle at varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) har sendt brev til Forsvarsbygg med en forespørsel om at Stjørdal kommune kan overta som grunneier av Hellstranda og Billedholmen (Bladet.no 17.02.23). I artikkelen omtales dette ganske riktig som verdifulle steder.

Det kan være gode grunner til at kommunen overtar som grunneier, og det er positivt at varaordføreren nå erkjenner at dette er et verdifullt område. Det er likevel et gedigent paradoks når Sandvik og Høyre de siste årene uten forbehold har sagt ja til unødvendig store inngrep som ødelegger viktige naturverdier i det samme området.Mener det er feil at Forsvaret eier disse verdifulle stedene. Nå vil de overta områdene

Nye Veiers reguleringsplan for E6 ble vedtatt før miljøutredninger var gjort i elveosen. På tvers av protester fra både naturvernere og fagpersoner. Som om dette ikke var nok, gikk planutvalgets leder Rolf Charles Berg (Sp) og Høyres planpolitiker Geir Falck Andersen i spissen for å gi en ulovlig dispensasjon slik at Nye Veier kunne starte utfylling mellom Billedholmen og Hellstranda. Vedtaket ble gjort mot kommunedirektørens innstilling og på tross av advarsler om at en slik dispensasjon ikke kunne gis.

Statsforvalteren har slått fast at dette dispensasjonsvedtaket var i strid med loven (januar 2021). Siden har Miljødirektoratet også slått fast at utfyllingen utenfor den nye veitunnelen ikke skulle vært igangsatt fordi konsekvensene for naturen og eventuelle kompenserende tiltak var for dårlig utredet.

Som de to største partiene i ordførerkonstellasjonen ligger det et særlig ansvar på Stjørdal Høyre og Senterpartiet for at kommunen ikke har ivaretatt naturverdiene ved Hellstranda. Hvordan kunne man si ja til en så stor utfylling i utløpet av Stjørdalselva, og hvordan kunne man si ja til at utfyllingene fikk starte før miljøkartleggingen var gjort? Dette er milelangt unna idealet om å være en foregangskommune for klima og miljø.

Elveosen er særlig viktig for sjøørreten, og området har et rikt fugleliv. Det er også verdifullt for friluftslivet. Normalt brukes Hellstranda og Billedholmen av mange til turer, bading med mer. Ved anleggsstarten i august 2020 ble atkomsten til Billedholmen stengt, og den er fortsatt stengt selv om Nye Veier i februar 2021 måtte stanse utfyllingsarbeidene.

Det er kjent at E6-prosjektet er forsinket, blant annet fordi utbyggingen startet før miljøkartleggingen var gjort ved Hellstranda (Adressa 10.02.23). Dermed er atkomsten til Billedholmen stengt og Hellstranda har preg av et utbyggingsområde i lengre tid enn det som var nødvendig når veien skulle utvides.

Stjørdal Høyre og Sp skylder befolkningen en beklagelse for fadesen ved Hellstranda. Vi håper at partiene tar lærdom av den uansvarlige framgangsmåten – for naturens skyld.

Anne Marit Ligaard, leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker