Stjørdal som foregangskommune for klima- og miljøtiltak

Det var tittelen og tema på Valgdebatten som vi arrangerte 28. august i år. Publikum, politikere og Naturvernforbundet hadde mye på hjertet, og vi kom på langt nær gjennom alle undertema og spørsmål. En foreløpig konklusjon kan være at vi trenger flere arenaer for å diskutere politikk, og at det er et stort behov for å spre kunnskap og dypere forståelse for hva natur- og klimakrisa innebærer.

Valgdebatt i Kimen 2023, fra salenKjell Arnfinn Aunet

Hjertelig takk til alle som deltok i Valgdebatten i Bibliotekets amfi i Kimen i kveld. Hver og en av dere bidrar til økt oppmerksomhet, kunnskap og engasjement for det vi mener er valgets aller viktigste sak.

Vi takker for oppmerksomhet, tilstedeværelse og gode og glovarme spørsmål og innlegg fra publikum.

Vi takker Biblioteket ved biblioteksjef Marianne Persson Wang for at de stilte med rom, folk og utstyr sånn at debatten kunne gjennomføres.

Vi takker Bladet og redaktør Linn Yttervik for at de ledet debatten på en flott måte og strømmet den sånn at mange kan se den.

Se opptak av debatten her: https://www.bladet.no/nyheter/i/wAm2kL/inviterer-til-valgdebatt-dette-er-lokalvalgets-viktigste-tema

Vi takker alle politikerne som møtte opp til Valgdebatten, Renate Trøan Bjørshol fra Høyre, Johan Aarbu fra Frp, Torgrim Hallem fra Venstre, Gunnar Uglem fra MdG, Rolf Charles Berg fra Sp, Jan Inge Kaspersen fra Ap, Johannes Fagervold fra Rødt, Annette Tollefsen Jensen fra Krf og Morten Harper fra SV.

Både naturkrisa og klimakrisa er nå så alvorlig at alt vi gjør er i seneste laget. Det betyr at det koster, svir og krever ei helomvending for å få til handling som monner. Det er ikke lett å være politiker og sette seg inn i alle sakene man bør kunne noe om, og debatten bar preg av at forståelsen for de store sammenhengene ikke nødvendigvis er på topp hos alle.

Men: det er ingen tvil om at alle politikerne uttrykker at det er alvor, alle sier at Stjørdal skal jobbe for å verne 30 prosent av all natur på land og til havs, at alle naturtyper skal være representert og at det skal restaureres 30 prosent av ødelagt eller delvis ødelagt natur i Stjørdal!

Naturmangfoldsplanen er vedtatt og politikerne våre sier de vil arbeide for å følge den opp. Det gir håp om at Stjørdal kan bli en ekte foregangskommune for klima- og miljøtiltak om politikerne og velgerne vil.

Den første store beslutningen for naturen, oss og kommende generasjoner skal tas førstkommende torsdag. Da skal det avgjøres om store deler av myr- og skoglandskapet på Frigården skal bygges ned eller bevares. Vi i Naturvernforbundet vil si det så sterkt at det blir veldig vanskelig å ta politikernes løfter og forsikringer om at Stjørdal skal være en foregangskommune for klima- og miljøtiltak om de gir etter for nedbygging og flere ødeleggelser av viktig natur på Frigården. Vi har skrevet flere høringsuttalelser og avisinnlegg om planene på Frigården, og vi mener at det ikke bør være vanskelig å forstå hva som er riktig, framtidsretta, menneskelig og naturvennlig politikk i dette tilfellet.

Vi oppfordrer politikerne til å tenke langsiktig og minner om almeningens tragedie og kakestykkemetaforen som ble brukt under debatten. Nå har dere sjansen til å vise handlekraft, prinsippfasthet og klokskap!

Vi kommer tilbake med et fyldigere referat fra debatten.

Valgdebatt i Kimen 2023, innlegg ved NaturvernforbundetKjell Arnfinn Aune
Valgdebatt i Kimen 2023, innlegg ved AM Ligaard, Naturvernforbundet
Valgdebatt i Kimen 2023Anne Marit Ligaard
Politikerpanelet i Valgdebatten i Kimen 2023. Bildet i bakgrunnen er tatt av Steinar Johansen, Hell
Valgdebatt i Kimen 2023, publikumAnne Marit Ligaard
Godt oppmøte i et godt og vakkert rom å være i.