Stor interesse for salamanderen

Lokal safari til storsalamanderens rike på Frigården i Lånke.

Med Jon Kristian Skei som guide arrangerte Naturvernforbundet lørdag 26. mai salamandersafari til Frigården. Rundt 30 personer deltok på turen, både barn og voksen. I teinene som Skei hadde lagt ut i myrdammen var det kommet både stor og små salamander, som guiden fortalte grundig om. Det ble mange nye bekjentskaper før salamandrene igjen ble sluppet ut i det fri.

Jon Kristian Skei og Marina Görtz i Naturvernforbundet ble intervjuet av Nea Radio om turen.

Storsalamanderen er en truet art som Stjørdal har påtatt seg et spesielt ansvar for å verne. Forekomstene i Stjørdal ligger helt i ytterkant av storsalamanderens utbredelse på verdensbasis. I Trøndelag har den tilhold i fisketomme myrdammer og tjern med god vannkvalitet og gunstige leveområder, med overvintringsmuligheter, på land rundt dammen. 

Myrene ved Frigården er truet av utbygging av Hell Arena og testanlegg for militære kjøretøy. Turen fokuserte på viktigheten av Frigårdsmyra for så vel salamanderen som for andre arter og for klimaet.