Store verneverdier i Meråkers skoger

Etter befaring i gammelskog i Meråker har Truls Gulowsens skrevet følgende debattinnlegg, publisert i Adressa 11. juni 2024. «Dette kan bli Norges neste nasjonalpark»

Truls Gulowsen besøker gammelskog i MeråkerTruls Gulowsen

Truls Gulowsen, Leder i Naturvernforbundet:

Nylig behandlet Stortinget opposisjonens kritikk av regjeringens kjøp av de store utmarkseiendommene som tilhørte Meraker Brug, for 2,6 milliarder kroner. Det er opplagt mye penger, men i mitt hode er det mer logisk for et land som Norge å bruke penger på å eie sine egne utmarksarealer enn å investere de samme oljekronene i britiske handlegater.

I forrige uke fikk jeg besøke noen av disse nykjøpte områdene i Meråker, som regjeringen har gitt Statskog i oppdrag å forvalte.

Og det er virkelig flotte og storslåtte områder. Til tross for over hundre års rovdrift på både natur og mennesker under «Brukets» tid, har regjeringens hjemkjøp gitt oss store vidder, langstrakte myrer, flotte vann og sammenhengende gamle naturskoger. I tillegg til flere områder med produksjonsskog.

Der vi gikk, fant vi steingammel fjellskog med høyreiste, krokete og utgamle graner, nær trua og sårbare indikatorarter som gubbeskjegg, gråsotbegerlav på de fleste trær. Vi fant tallrike spor av storfugl, elg, rein og jerv, stående og liggende død ved i alle formasjoner av både gran, furu og løvskog. Et riktig flott gammelt naturskogområde, et leveområde som er truet og sjeldent i norsk natur.

Truls Gulowsen
Kjell Lundamo og Ingerid Angell Petersen, begge fra Naturvernforbundet, beundrer en gjensatt gammel gran i Statskogs hogstfelt

Dessverre gikk vi oss også inn i et av Statskogs ferske hogstfelt midt i dette eldoradoet med gammelskog. Der kunne vi konstatere at plukkhogsten i og for seg var fint gjennomført. Men vi kjente samtidig at det neppe kunne være nødvendig å drive kommersiell hogst her inne i gammelskogen, der det både var stående gadd, gråsotbeger på alle gjenværende kvister og nykappa stubber med mer enn 200 årringer.

Jeg håper Statskog ikke blir unødig pressa til å prøve å tjene raske penger på denne eiendommen som fellesskapet nå har kjøpt tilbake, men at både Statskog, Meråkers innbyggere og politikere i både posisjon og opposisjon, kan la hogstmaskinene ta seg en hvilepause og se hvor mye av denne eiendommen som kan egne seg for vern for framtiden.

Øvre Forra, Koltjerndalen, Skarvan og Roltdalen er allerede viktige verneområder i regionen. Men i en tid hvor sammenhengende vern er både viktigere og vanskeligere enn noen gang, er det ingen grunn til å ikke lete etter mer. Og som jeg har opplevd selv, finnes det opplagt og utvilsomt store naturverdier på statens nye arealer i Meråker. Vi må beskytte dem før det er for seint. Nå som de er på statens hånd, har vi en unik sjanse.

Nå har vi endelig fått Østmarka nasjonalpark, og vi trenger mange flere. Meråker, som allerede er innkjøpt til fellesskapet, kan lett bli den neste.

https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/Oo3jGk/store-verneverdier-i-meraakers-skoger