Storsalamander foran Hell Arena

Varaordfører Ole Hermod Sandvik erkjenner overfor Bladet at Stjørdal kommune ikke har gjort tiltak for Storsalamanderen. Naturvernforbundet mener kommunen må ta det nasjonale ansvaret man har fått. Da kan man ikke gi klarsignal for motoranlegget Hell Arena på Frigården.

– Her jeg sitter i bilen kan jeg ikke svare på hva Stjørdal kommune har gjort for å ta vare på forekomsten av storsalamander. Men jeg kan si at det ikke er gjort noe spesielt i det siste.

Det er varaordfører Ole Hermod Sandvik som svarer dette når Bladet i et oppslag torsdag 2. august retter fokus på den utryddelsestruede arten storsalamander.  Arten Stjørdal kommune i mai 2008, av den gang miljøvernminister Erik Solheim, fikk et spesielt nasjonalt ansvar for. 

Leder for Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er også intervjuet i saken og påpeker at kommunen må følge opp det ansvaret man har fått for å bevare storsalamanderen. Når det gjelder de omstridtene planene om å bygge et motoranlegg på Frigården, ved en av Storsalamanderens lokaliteter, mener Naturvernforbundet at kommunen bare har én ting å gjøre. Som Bladet skriver:

–Det eneste Stjørdal kommune kan gjøre for å ta vårt nasjonale ansvar i forhold til storsalamanderen, er å ikke bygge Hell arena, sier Morten Harper i Naturvernforbundet. Han begrunner sitt standpunkt med at en utbygging slik den skisseres på Frigården vil være et for hardt inngrep med hensyn til fortsatt levelige vilkår for storsalamanderen. 

Naturvernforbundet har tidligere oppfordret kommunen til å iverksette flere tiltak som kan styrke arten. Et godt sted å starte er arbeid for å restaurere flere gjengrodde yngledammer. Storsalamander krever fiskeløse vann med vannplanter, som er dypere enn 0,5 m og større enn 25 kvadratmeter for å kunne yngle. Et annet tiltak er å sikre Storsalamanderen korridorer for vandring, steder for overvintring og mulighet for jakt og skjulesteder på land. Det vil si ikke åpne for utbygginger i Storsalamanderens habitater og nærområder, for eksempel planene om Hell Arena på Frigården. Et tredje tiltak er å fiske ut ørret som er satt ut der det fra før er Storsalamander. Ørreten spiser salamanderyngel, og det er derfor viktig å ikke tillate utsetting av fisk der arten finnes.