Strandryddedagen 2022 / Beach clean-up

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad. I år er det også Frivillighetens år og vi håper derfor å få med mange frivillige som har lyst å bidra til søppelfri natur. 

Oppmøte: Kl. 12:00 utenfor Andungen barnehage på Øya. Derfra går vi langs Nidelva mot Tempe. Vi stiller med hansker og poser.

——————
Strandryddagen is Norway’s largest collective clean-up effort. This year is also the Year of Volunteering and we therefore hope that many volunteers want to contribute to a litter-free nature.

We meet up at 12:00 outside Andungen kindergarten on Øya. From there we walk along the Nidelva towards Tempe. We will provide for gloves and bags.