Lokallagets styre

Styresammensetning 2023

Naturvernforbundet Stjørdal og Meråker

Leder: Anne Marit Ligaard. Kontakt: stjordal@naturvernforbundet.no


Arne Moksnes, styremedlem

Morten Harper, kasserer

Alette Sandvik, styremedlem

Ole Teodor Hofstad, styremedlem

Kjell Lundemo, styremedlem

Bård Rørvik, styremedlem

Kjell Arnfinn Aune, vara til styret

Gunnhild Østerås, vara til styret

Johannes Schumacher, vara til styret

30. mai 2023: Ole Teodor Hofstad trekker seg fra styret pga tidsmangel, Johannes Schumacher blir nytt fast styremedlem