Suksess for møte om alternativt landbruk

21 personer møtte fram da Naturvernforbundet arrangerte møte om økologisk og andelslandbruk 11.juni på Orkdal folkebibliotek. Med gode innledere ble møtet en stor suksess

Med Gjertrud Berg fra Naturvernforbundet, Stig Larssæter som til daglig jobber i avdeling for industriell Økologi ved NTNU og Carl Erik Østlund som driver Skjølberg Gård på Svorkmo som innledere ble møtet om et alternativt landbruk en utvilsom suksess for de frammøtte. Gjertrud Berg hadde først en innledning om FNs år for jord, før Stig Larsæter blant annet fortalte om de erfaringer som er høstet ved Medalshus Andelslag i Melhus. Utgangspunktet her var 100 andelseiere, men en er nå kommet opp i 150. Foruten betaling til bonden hadde en også tilgang på en gartner som kunne leies inn på timebetaling. Den totale kostnaden per andelseier bløp seg i dag til 2000 kroner i året, i tillegg til en engangsandel på 500 kr.  For dette fikk en rikelig med et variert utvalg av grønnsaker. Det ble i tillegg til betaling forventet dugnadsinnsats etter avtale og ved behov.

For uten den «matnyttige» funksjonen ble det også presisert  at den sosiale delen mellom andelseierne hadde blitt en attraktiv del av landbruket. Det ble utviklet vennskap og samhold som medførte at en dugnad ikke var en plikt, men noe en såg fram til.

Carl Erik Østlund delte med oss de erfaringer han har gjort ved Skjølberg Gård på Svorkmo. Her drives økologisk landbruk, og det prduseres også for uten grønnsaker også kjøtt. Han har også visse «sosiale aksepter» ved gårdsdrifta, ved å gi et tilbud til personer som av forskjellige årsaker faller utenfor arbeidslivet. Østlund planlegger nå oppstart av andelslandbruk , og vil til høsten innvitere interesserte til et oppstartsmøte hvor det vil bli diskutert i mere detalj hva og hvordan et andelslandbruk på Svorkmo skal utformes.

Det var en lydhørt forsammling til stede, og tilbakemeldingene var udelt positive. Flere var nok kommet for å utvikle egne planer, og fikk nok verdifulle tips på veien.

En takk også til folkebiblioteket og leder Trygve Eliassen som gir tilskudd til annonsiering og spanderte kaffe. Bilioteket satser bevisst på å bli ikke bare et sted man låner bøker, men også en arene for kunnskap og meningsutsveksling.

Powerpoint prestasjonene som ble vist under møtet fra Gjertrud Berg og Stig Larssæter finner du til høyre.