Tor Bollingmo tildelt Trøndersk Natur- og miljøpris

En overrasket og glad Tor Bollingmo fikk prisen overlevert under Naturvernforbundets førjulsmøte.

Tor Bollingmo var en av tre innledere under Naturvernforbundets førjulsmøte på Habitat i Trondheim. Etter innleggene var det gjort kjent at årets tildeling av Trøndersk Natur- og miljøpris skulle deles ut. Det få visste, var at årets pris gikk til nettopp Tor Bollingmo.

Trøndersk Natur- og miljøpris deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater og andre i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø. Gjennom årene har prisen gått til vinner innenfor hele dette spekteret, og med god spredning i hele Trøndelag. En frittstående jury med representanter fra både egen og andre organisasjoner avgjør og begrunner valget av årets vinner.

Denne kvelden vil jeg huske resten av livet. Det er første gang jeg har fått en pris!
– Tor Bollingmo

Juryens begrunnelse – Vi trenger slike som Tor!

Tor Bollingmo er utdannet biolog, etter hvert med spesiell kompetanse innen pollinerende insekter og deres rolle i naturen. Med solid fagbakgrunn og formidlingsglede har han spredt kunnskap både om problemer og løsninger. Det er spesielt hans kunnskap om humlene som har gjort Bollingmo til et kjent intervjuobjekt og kilde til små og store saker i media. Denne kunnskapen og engasjementet har både vært viktig og vil være viktig videre framover, etter hvert som naturtap-krisa rykker nærmere.

Å ivareta leveområdene for insektene har vært viktig for Bollingmo, som har bidratt med kunnskap og konkrete planer for å tilrettelegge for mangfoldet av insekter. Ett eksempel er kløverhumla som var utbredt i Trondheim på 1980- og 90-tallet. I 2016 ble arten registrert ved Grilstad gård, som eneste rapporterte funn siden tusenårsskiftet. Bollingmo ble engasjert av Trondheim kommune som fagkonsulent og ildsjel da kommunen startet et prosjekt for å reetablere kløverhumla i området Leangen, Rotvoll og Charlottenlund. Dette arbeidet pågår.

Bollingmos bok «Norges humler med Humleskolen» er en populær lærebok i naturfag. Både Humleskolen og Vitenskapsmuseets formidlingsprosjekt Humlebuzz har blitt populære innslag såvel i Midt-Norge som mange andre steder i landet. Tor Bollingmo har hatt rollen som alt fra sjåfør, redaktør for nettsidene og ansvarlig for besøkene i skoler, biblioteker og barnehager. Det nyeste formidlingsprosjektet er kurset «Levende land», som både er en bok og et kursopplegg for kommuner, fylker, landbruket og hagesektoren i planlegging og skjøtsel av arealer med tanke på arts- og naturmangfoldet, nok et eksempel på Bollingmos unike formidlingsvilje og -evne.

Med en unik formidlingsglede og- evne har Tor Bollingmo spredd kunnskap om insekter og deres habitater i et omfang som er helt unikt. Vi er inne i FNs tiår for natur-restaurering og i et slikt perspektiv er Bollingmos bidrag til arealer og skjøtsel spesielt viktig. Bynær natur og naturrestaurering vil være viktige tema i diskusjonen om byutviklingen i Trondheim i de kommende årene. Og her håper vi Tor Bollingmo bruker sin kunnskap og engasjement videre.

Juryen bestod av Ola Dimmen, Torleif Hugdal og Marte Fordal Meland.

Tidligere vinnere

Prisen er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne; Per Flatberg fra Inderøy; Lars Haltbrekken; tidl. stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland; reineier Idar Bransfjell fra Brekken; reiselivsgründer Ole Martin Dahle fra Flatanger; Børge Dahle fra Rennebu; Olav Nyrønning fra Holtålen; Kjell Derås, Levanger og reineier Arvid Jåma fra Fosen; Biovarme AS v/Jostein Trøite, Skogn; Ingolv Dørum, Drageid Leirskole, Osen; Roald Evensen fra Holtålen; Ørland kommune; NSB-Trønderbanen; NRK-journalist Kjartan Trana, Namsos; Jurist og tidligere fylkesleder Steinar Nygaard, Trondheim; Mads Løkeland, Orkanger; Hedwig Thiery Aresvik og MOTVIND; Besteforeldrenes klimaaksjon.

Om vinneren – Tor Bollingmo

Født 1952, Bosatt på Bynestet i Trondheim. Utdannet biolog. Har vært ansatt ved NTNU – Vitenskapsmuseet.

Tor Bollingmo har observert og registrert livet – hele livet. Han har skrevet dagbok siden han var 9 år, med registreringer og betraktninger om livet og omgivelsene. Selv som gutt krydret han dagbøkene med tegninger av fugler og insekter.