Trivelig fylkesårsmøte i Trondheim

I år var fylkesårsmøtet lagt til Digs i Trondheim. Et trivelig årsmøte som vedtok tre viktige uttalelser.

Årsmøtet ble avholdt på DIGS i Trondheim 6. april 2024. Før årsmøtet ble det arrangert et åpent seminar om sjøørret med Kjetil Hindar fra NINA, Jan Grimsrud Davidsen fra NTNU Vitenskapsmuseet og Stian Stensland fra NMBU. Arrangementet hadde 53 påmeldte og 45 deltakere, pluss innledere.

Følgende lokallag i fylket var representert: Stjørdal og Meråker, Selbu, Levanger, Verdal, Inderøy, Namdalsregionen, Orklandsregionen, Røros og Trondheim.

Årsmøtet fulgte tradisjonell oppskrift med mange «faste poster».

Fylkesstyret:

Valg:

– Magne Vågsland, Trondheim ble valgt til leder for ett år
– Ellen Andersson, Stjørdal og Meråker ble gjenvalgt til styret for to år
– Hanne Hanssen, Namdalsregionen ( tidligere varamedlem) ble valgt som styremedlem for to år.
– Jørgen Sørli, Trondheim ble valgt som ny varamedlem til styret for ett år.

Etter valget består fylkesstyret av:

Leder: Magne Vågsland, Trondheim – gjenvalgt for 1 år i 2024
Nestleder: Kari Merete Andersen, Trondheim (ikke på valg – valgt for 2 år i 2023)
Styremedlem: Ellen Andersson, Stjørdal – gjenvalgt for 2 år i 2024
Styremedlem: Hanne Hanssen, Namsos – gjenvalgt for 2 år i 2024 (tidligere vara)
Styremedlem: Ingerid Angell-Petersen, Trondheim (ikke på valg – valgt for 2 år i 2023)
Styremedlem: Alette Sandvik, Meråker (ikke på valg – valgt for 2 år i 2023)
Styremedlem: Gaute Rolv Dahl, Trondheim (ikke på valg – valgt for 2 år i 2023)

Varamedlemmer til styret:
1. varamedlem: Harald Ness, Inderøy (ikke på valg – valgt for 2 år i 2023)
2. varamedlem: Eli Husjord, Trondheim (ikke på valg – valgt for 2 år i 2023)

Delegater valgt til Landsmøtet:

Kari Merete Andersen, delegat
Ingerid Angell-Petersen, delegat
Sten Tessem, delegat
Marit Smith Sørøy, delegat
Jørgen Sørlie, delegat
Eli Husjord, 1. vara
Arild Aune, 2. vara
Bente A. Ingebrigtsen, 3. vara

Magne Vågsland er delegat via sitt verv i Landsstyret

Styret gis fullmakt til videre supplering om nødvendig.

Uttalelser fra årsmøtet

Fullstendig referat

Fullstendig referat kan leses her: