Trøndersk natur- og miljøpris tildelt Maja Kristine Jåma

For 21. gang ble denne prestisjefylte prisen delt ut av Naturvernforbundet. Utdelingen skjedde på Verdal i forbindelse med et medlemsarrangement.

Trøndersk Natur- og miljøpris deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater og andre i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø. Gjennom årene har prisen gått til vinner innenfor hele dette spekteret, og med god spredning i hele Trøndelag. En frittstående jury med representanter fra både egen og andre organisasjoner avgjør og begrunner valget av årets vinner.

Miljøkampen trenger slike stemmer!

Juryens begrunnelse: Maja Kristine har stått oppreist i stormen vindkraftsaken har skapt. Tro til sine prinsipper om å verne om den samiske kulturen og retten til å drive den, har hun argumentert for grunnleggende rettigheter til tross mot massiv motstand hvor også Staten gikk inn på motstandernes side. Selv om dommen er klar, er konsekvensene ikke tydelige, så kampen om arealene er fremdeles ikke over. Fosen-dommen kan i framtiden bli sett på som et veiskille i storsamfunnets syn på urbefolkning og natur.

I debatter om vindkraft har Jåma trukket fram at vindkraftutbygging bare er én type inngrep som ødelegger naturen og dermed reindriftens eksistensgrunnlag. Hyttefelt, skuterløyper, veier, kraftledninger, gruvedrift og turistsentra er andre eksempler på ødeleggende inngrep. Naturødeleggende arealinngrep er et bredt felt hvor Naturvernforbundet har et sterkt engasjement.

Juryen ønsker også å trekke fram at reindrift ikke bare er kjøttproduksjon. Nesten alt på reinen blir benyttet; Kjøttet, skinnet, hornene, innmat, margbein og blod. En slik fullstendig bruk av ressursene er både tradisjonelt og moderne – dette er sirkulær økonomi på sitt beste!

Årets jury ønsker å gi honnør og støtte til en viktig dimensjon i miljøvernarbeidet. Kampen om arealene vil tilspisse seg i årene framover, og presset på nedbygging av natur for «å redde klimaet» gjør arbeidet svært viktig i årene framover.

Jåmas debattform og argumentasjon imponerer og motiverer. Som ung kvinne med praktisk reindriftserfaring har hun en unik erfaring. Hun klarer å bruke denne erfaringen til å nå langt ut med sine budskap. Til tross for stor urett som angår henne på et personlig plan, evner hun å holde diskusjonen prinsipiell og overordnet. Miljøkampen trenger slike stemmer!

Etter overrekkelsen uttalte Jåma:

Gæjhtoe! Tusen takk!

Jeg er veldig takknemlig og glad for å få en slik pris! Jeg synes det er stort, spesielt når jeg tenker på tidligere prisvinnere, deriblant min båeriestsietsie, gammelonkel Arvid Jåma.

Det er ingen tvil om at det gir meg mer motivasjon i det jeg brinner for, men det er også en slags bekreftelse på at det man prøve å formidle, når frem. Til noen, i alle fall.

Å kjempe for sin rett til å drive med reindrift og videreføre sin kultur er noe som ligger i ryggmargen. Det er noe som samer har måttet gjort i uminnelige tider. Familien min som har stått stødig i kampen for Fovsen njaarke sin eksistens. Vi er ikke nødvendigvis mot, men vi er for en fremtid i reindrifta med alt det innebærer.

Arealgrunnlaget er så utrolig viktig for reindrifta, som igjen er tett knyttet opp mot samisk kultur, språk og identitet. Jeg er takknemlig for det jeg har lært gjennom den levemåten. Ikke minst se hvordan vi, sammen med reinen, er så avhengige av vær, vind og tilgang på landområder. Den tradisjonelle kunnskapen som har gått i arv, den skal jeg ta vare på og videreføre.

Men, jeg er bekymret for det stadig økende arealpresset, og jeg er redd vi har kommet til et punkt til at det er nok nå. Derfor er jeg veldig glad for at vi er flere som ser verdien i naturen og som stiller spørsmål om det er egentlig så bra det vi får presentert, selv om det begrunnes ut fra klima og fargen grønn. Jeg er glad for det samarbeidet og støtten som Naturvernforbundet har vist i Fosen-saken og andre saker som berører Saepmie.

I høst skjedde det store, Høyesterett bekrefter det vi har sagt fra begynnelsen, at vindkraftanlegget på Storheia vil føre til et menneskerettighetsbrudd. Trist som det er, så er det likevel en stor seier.

Jeg blir motivert at å se at det går fremover. Vi er flere som jobber mot det samme målet, og som har et brennende engasjement for våre rettigheter og våre landområder. Jeg har i dag det privilegiet at jeg kan bruke mitt engasjement i det daglige som sametingspolitiker.

Jeg finner motivasjon i små og store ting, og igjen, det er ingen tvil om at denne oppmerksomhet gir meg mer kraft i det videre arbeidet.

Gæjhtoe!

Juryen bestod av: Torleif Hugdal, Asle Hegge og Ola Dimmen.

Leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland og prisvinner Maja Kristine Jåma. Foto: Ronny M. Danielsen.

Tidligere vinnere:

Prisen er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne; Per Flatberg fra Inderøy; Lars Haltbrekken; tidl. stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland; reineier Idar Bransfjell fra Brekken; reiselivsgründer Ole Martin Dahle fra Flatanger; Børge Dahle fra Rennebu; Olav Nyrønning fra Holtålen; Kjell Derås, Levanger og reineier Arvid Jåma fra Fosen; Biovarme AS v/Jostein Trøite, Skogn; Ingolv Dørum, Drageid Leirskole, Osen; Roald Evensen fra Holtålen; Ørland kommune; NSB-Trønderbanen; NRK-journalist Kjartan Trana, Namsos, Mads Løkeland, Orkanger; Hedwig Thiery Aresvik og MOTVIND; Besteforeldrenes klimaaksjon.

Om vinneren:

Maja Kristine Jåma

Er utdannet lærer (i sørsamisk). Er reineier med rein i Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt på Fosen.

I høstens valg var Maja Kristine Jåma førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) til Sametinget. Jåma, sammen med de andre kandidatene, fikk rekordresultat med over 50 % av stemmene. De kom inn med tre representanter, mot to tidligere. Jåma er med i Sametingsrådet (Sametingets regjering) med ansvar for kultur, klima, miljø, energi, areal og medium. Jåma er utdannet lærer i sørsamisk og har tidligere jobbet som rådgiver for Sametingsrådet.

Maja Kristine Jåma har vært en aktiv del av «Fosen-saken», der til slutt Høyesterett fastslo at konsesjonene for vindkraftanleggene på Storheia og Roan er ulovlige.