Trøndersk naturdebatt – valg 2023

Mandag den 21.08.23 vart Trøndersk Naturdebatt avholdt og fylkeslagene i seks partier stilte og snakket om miljø og klima.

Sted: DIGS, Krambugata 2, 7011 Trondheim.
Når: 21.08.23 kl: 19.00-21.00

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Trøndelag arrangerte naturdebatt for kandidater til fylkestingsvalget 2023! Dette vart en spennende og god debatt der partiene fikk fremmet sine synspunkter på saker som omhandlet klima og miljø.

Ordstyrer var Harry Tiller.
I politikerpanelet deltok:
Thomas Iver Hallen, Sp
Tommy Reinås, MDG
Henrik Kierulf, H
Hallgeir Opdal, R
Rakel S Trondal, SV
Jon Gunnes, V

Det ble i hovedsak tatt opp 3 tema som kvar vart innledet med noen ord fra Birdlife v/ Reidar Hindrum, Trondhjems Turistforening v/ Jonny Remmereit og Naturvernforbundet i Trøndelag v/ Magne Vågsland.

Tema 1: Fremtidens energibehov og er det virkelig slik at vi må bygge ned natur for å redde klimaet?

Innledning av tema av Jonny Remmereit fra Trondhjems Turistforening der det vart dratt frem at DNT på siste landsmøte hadde vedtatt en resolusjon om energipolitikk. Det er viktig med en balanse i naturen skal vi klare oss! Vi må velge bort mer energi raskere, samt kraft som skader naturen. Vi må satse på energisparing og prioritere hva vi bruker strømmen på var budskapet fra DNT.

Tema 2: Status og utfordringer Trondheimsfjorden. Skal vi ha mer vern? Skal vi drive med Torskeoppdrett?

Innledning av tema av Reidar Hindrum fra Birdlife.
Det vart forklart hvorfor Trondheimsfjorden er unik gjennom hvordan den får vannet sitt gjennom tidevannsstrømmer kombinert med store vassdrag som gir avsetninger og grunne områder ved elveutløpene. Dessverre har vi igjennom lang tid sett at fuglelivet har gått tilbake i Trondheimsfjorden. Mange hekkebestander har gått kraftig tilbake som følge av vår arealbruk. Hva Birdlife ønsker mer av kan en lese i deres Prinsipprogram her.

Tema 3: Lokalt selvstyre vs. behov for regional planlegging – Hva tjener naturen på?

Innledning av tema fra Magne Vågsland i Naturvernforbundet i Trøndelag.
Jeg håper at fylkeskommunen skal ha ambisjoner om å ta styring i flere arealsaker. Det er som det blir illustrert i debatten at det dessverre er kommunene som blir satt til å balansere mellom næring og natur, dette er skummelt da naturens rettsvern og internasjonale forpliktelser som Montreal-avtalen ofte blir satt på sidelinjen. Når politikere vil oppheve vern som i Verdalselva, Forra, Gaula og ha mer av alt raskere så blir det veldig skummelt. Vi ønsker at fylkeskommunen skal mer på banen på tema som dette. Naturvernforbundet ønsker mer vern!

I saker som gjeld snøskuter så ser en mange problemer der kommunene planlegg for seg selv og har admisjoner om å koble seg på nabokommuners nettverk uten gode planer for dette. Dette interkommunale nettverket er en skummel sak som fylkeskommunen må ta tak i.
Det som sjokkerer mest er at det i dag er det ca. 680 dager siden fosendommen vart satt. For Naturvernforbundet har det vært helt naturlig å støtte opp om reindrifta i denne saken. Det er skremmende når fylkeskommunen ikke fremmer noen sak til behandling angående saken, fylkeskommunen abdiserer derfor i en sak som er et brudd på menneskerettighetene. Hva er da ambisjonene til en så sentral demokratisk institusjon som fylkestinget er når de velger å ikke ta saken på alvor.


Debatten for hvert tema vart bra uten store overraskelser fra noen av partiene.
Hvor de politiske partiene står vart godt synlig.

Ønsker du å lese mer om hva fylkespartiene som var representert mener kan du lese det her:
Senterpartiet: Fylkestingsprogram 2023-2027
Miljøpartiet de Grønne: Valgprogram 2023-2027
Høyre: Fylkestingsprogram 2023-2027
Rødt: Valgprogram 2023-2027
Sosialistisk Venstreparti: Valgprogram 2023-2027
Venstre: Valgprogram 2023-2027

Vi håper du bruker stemmeretten.
Husk du kan forhåndsstemme.
La valget bli et Naturvalg!


Vi takker politikerne for deltakelsen, og takk til Harry Tiller som stilte som ordstyrer.