Trondheim Havn søker støtte fra landbruksdirektoratet til etablering av tømmerkai i Orkdalsfjorden

Trondheim havn søker nå et tilskudd på 19 525 375 kroner for utbygging av tømmerkai i Orkdalsfjorden. Dette er en del av havnas planer for å etablere en regionhavn i området

1. april sendte Trondheim Havn en søknad til Landbruksdirektoratet om økonomisk støtte til etablering av tømmerkai i Orkdalsfjorden. Byggeprosjektet er kostnadsregnet til totalt 78 105 500 kroner. 25% av kaiekapasiteten er beregnet til tømmerlasting og tømmerlagring, det resterende vil være øvrig industriell aktivitet .  Kaia skal utføres som pelekai, være 70 meter lang og 14,5 m bred. Total størrelse 1015 kvadratmeter. På vedlagte tegning ligger det nye kaiomrdet innenfor røde linjer.

Totalfinansiering som følger :

Statens Landbruksforvaltning

15 621 100 kroner

Trondheim havn

62 484 400