Truls Gulowsen: – Det er både umusikalsk og uansvarlig

Onsdag var lederen i Naturvernforbundet nasjonalt, Truls Gulowsen, på besøk i Stjørdal. Han var med oss på befaring til flere steder som blir berørt av forslaget til ny KPA og fikk møte Frigårdens venner.

Roar Hansen (f.v., Frigårdens venner), Truls Gulowsen (leder i Naturvernforbundet i Norge), Anne Marit Ligaard (leder i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker), og Steinar Johansen (Frigårdens venner)Naturvernforbundet

Turen gikk først til Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde som ble opprettet i 2003 og som ble en del ramsarområdet Trondheimsfjordens våtmarkssystem i 2014. Her er det foreslått både småbåthavn og nytt hyttefelt.

Anne Marit Ligaard
Her er det ønske om flere hytter,
Anne Marit Ligaard
Arne Moksnes og Truls Gulowsen studerer skiltet med info om Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde

Deretter så vi på Nye veiers prosjekt over Skatvals-landet som er et brutalt syn.

Anne Marit Ligaard

Vi tok også turen til Buvatnet der det er foreslått nytt hyttefelt, til Stokkhaugan der det foreslås storstilt husbygging nord for Golfbanen og dessuten på Finnmyra.

Anne Marit Ligaard

Dagens befaring ble avslutt på Frigården. StjørdalsNytt v Erik Hoås skriver: «Gulowsen var på besøk i anledning kommunens forslag om ny arealplan, og siste stopp var på Frigården.

Der ble han møtt av representanter for folkeaksjonen Frigårdens venner og medlemmer fra lokallaget til Naturforbundet, til en lengre befaring. Det opplyses i en pressemelding fra Naturvernforbundet.

– Arealplanlegginga i Stjørdal virker som et typisk mønster for kommuner med lav selvtillit, der kortsiktige utbyggerinteresser får styre arealbruken, isteden for at politikerne styrer utbyggernes aktivitet til fellesskapets beste. Resultatet blir dårlige løsninger, spredt boligbygging og unødig naturtap, sier Gulowsen i pressemeldinga.

Anne Marit Ligaard
Naturvernforbundet og Frigårdens venner studerer planene for Frigården sammen med Truls Gulowsen

Mener kommunen må si nei

Han mener kommunen bør droppe planene om utbygging på Frigården, og viser til både klimaavtalen og naturavtalen som er signert i Norge og verden.

– Heldigvis kan kommunestyret rette opp i mye nå som ny arealplan er til behandling, men det er avgjørende å beholde grønn strek, droppe nye hytteområder og stoppe planene om både Hell Arena og massedeponi på Frigården, sier lederen i Naturvernforbundet i Norge.

– Det er både umusikalsk og uansvarlig å legge opp til mer nedbygging i det hele tatt, og bevisst ødeleggelse av viktige myr-og våtmarkssystemer burde være helt utelukket, mener han.

Mener planene er lovstridige

Det var i desember i fjor at kommunestyret i Stjørdal vedtok planene om å omregulere området på Frigården for utbygging av testanlegget Hell Arena/Smart Mobility Norway og massedeponi.

Både Frigårdens venner, Birdlife Norge og Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker påklaget avgjørelsen. Saken er nå inn til klagebehandling hos Statsforvalteren.

– Når det gjelder planene om å områderegulere Frigården utenom den pågående helhetlige arealplan-revisjonen, er jo dette et åpenbart lovstridig forsøk på å omgå helhetlig behandling, som verken Statsforvalter eller Sivilombud kan godkjenne, særlig nå som Stortinget er i ferd med å vedta nedbyggingsforbud på nettopp myr, uttalte Gulowsen.

Anne Marit Ligaard