Ulovlig hogst i Rokollen på Gjølme

Spillplass for Tiur ødelagt ved skogshogst, til tross for at området i forkant ble påvist for Allskog.

Naturvernforbundet har tidligere vært kritisk til skogsdrifta som er utført i området Rokollen på Gjølme. Det som i utgangspunktet var godkjent som utvidelse av tømmervei, ble i praksis en vei som medførte store skjæringer og inngrep i naturen. Saken ble anmeldt, og kanskje ikke uventet som vanlig henlagt på grunn av bevisets stilling.

 Nå rettes det på nytt kritikk mot selve hogsten. I området var det tidligere en tiurleik. Dette området er registret og merket i Orkdal Kommunes database, se vedlagte fotografi. Det som er oppsiktsvekkende er at til tross for en befaring med en representant for Alskog, sammen med representanter for Jeger og Fisk i Orkda, som  pekte ut det aktuelle området, har en allikevel fortatt snauhogst i deler av området. Inngrepene er så vidt store at det i årets spillsesong ikke er registret leik i området.

 Det som har skjedd er veldig trist, og lokalavdelinga av naturvernforbundet sammen med Jeger og Fisk vurderer nå en formell klage til Fylkesmannen.