Usikkerheten om Langøra

Naturvernforbundet vil alltid stå opp for naturverdiene.

Dette innlegget ble trykt i Bladets papirutgave 12. januar:

Sammen med flere naturorganisasjoner og elveinteresser har Naturvernforbundet kritisert vedtaket om Langøra i formannskapet før jul, der flertallet «stiller seg positiv til en statlig regulering» (Bladets oppslag 5. januar). Dette har falt MDGs Tommy Reinås og Høyres Ole Hermod Sandvik tungt for brystet.

Langøra og munningen av Stjørdalselva har meget stor betydning som naturområde både for fisk og fugl, og også vegetasjon. Naturvernforbundet er fornøyd med at det i den kommunedelplanen som ble vedtatt i fjor høst er fastsatt at det ikke skal skje nedbygging av det gamle elveløpet – utover en eventuell tilførselsvei. Dette har vi også vært tydelig på både i sakens siste høring og i et innlegg i Bladet 6. desember (kalt «Langøra er et naturområde»).

På møtet i formannskapet 13. desember skjer så det meget merkelige at ordførerpartiene støtter et forslag fra Arbeiderpartiet som lyder: «Stjørdal kommune stiller seg positiv til en statlig regulering av Langøra Sør med vannmiljø dersom Avinor eller Forsvaret ønsker dette.» Dermed blir dette uttrykte ønsket om at kommunen hilser statlig regulering velkommen vedtatt, og kun SV og Venstre stemmer mot.

I tråd med prinsippet om kommunalt selvstyre vil staten normalt kvie seg for å ty til statlig regulering på tvers av lokale ønsker. Gjennom formannskapets siste vedtak er derimot denne barrieren brutt. Kommunen sier – absurd nok – at staten gjerne må komme og overprøve tidligere vedtak. Dermed øker faren for en statlig regulering, som vil endre den på mange måter gode kommunedelplanen som foreligger. Slik har man skapt en ekstra usikkerhet om fremtiden for naturverdiene på Langøra og vannområdene rundt.

Styret i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Morten Harper

Ellen Andersson

Arne Moksnes

Alette Sandvik

Sonja Kristine Danielsen

Kai Kristiansen