Utfordringer for Conteinerhavn i Orkdal

Over 100 personer stilte til møte om revidering av Orkdal Kommunes arealplan. Sentrale emner var etablering av Conteinerhavn og nye trafikkløsninger

Ny arealplan for Orkdal Kommune.

Vel 100 personer møtte fram til møte på kommunesenteret i Orkdal 3.juni hvor temaet var oppdatering av arealplanen for kommunen. Særlig interesse var viet temaene havn og vei. Trondheim havn har fremmet ønske om en utvidelse av havneområdet i Orkdal med sikte på også å bruke sjønære områder utenfor det vernede området av Råbygdfjæra til Conteinerhavn .  Dette har skapt diskusjoner, og blant annet Naturvernforbundet har gått imot. Begrunnelsen er at planene berører direkte og indirekte Råbygdfjæra og siste rest av Gjølmesørene, som en gang var et unikt våtmarksområde. Planene medfører også betydelig økt trafikk. Prognosene tilsier 40 000 trailer i året. Med tur/retur utgjør dette 80 000 transporter inn i et område som i dag har dårlige trafikkløsninger og forventet trafikkøkning (se kart over).

 

Særlig utfordrende blir området ved Gjølme gård. Her møtes Fylkesvei 710 fra Agdenes samt Fylkesvei 714 fra Snillfjord/Hitra inklusive ny E39. Et par hundrede meter fra dette krysset kommer dagens vei til Grønøra og industriområdet med havn. På toppen av det hele viser det seg nå at nærområdet ved Gjølme gård har stor forekomst av kvikkleire som umuliggjør planlagt kryss i området. En fremtidig løsning kan bli tunell fra Mølnheim som leder trafikken ut ved dagens pukkverk

Vi i naturvernforbundet vil for å sikre innbyggernes Helse, Miljø og sikkerhet fremme følgende forslag:

En arealplan for orkdal Kommune skal gi oss en bedre kommune å bo i. Derfor bør: I planen presiseres at kommunen har et overordnet ansvar for innbyggernes Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette må nedfelles i Arealplanen. Tiltak som kan innvirke på helse, forringe bomiljø og medføre dårligere trafikksikkerhet skal i utgangspunktet ikke gjennomføres. Skulle dette alikevel skje må først utbedres avbøtende tiltak, og disse må bli en del av rekkefølgebestemmelsene. Det vil si: Ingen prosjektstart før avbøtende tiltak er gjennomført.            

 

Naturvernforbundet fremmer også en alternativ lokalisering av en eventuell conteinerhavn i området Storsand mellom Orkdal og Skaun. En slik lokalisering vil eliminere de fleste problemer som en etablering på Grønøra Vest innebærer.