Utfordringer for etablering av kyllingfabrikk i Orkdal

En eventuell ødeleggelse av natur ved etablering av kyllinfabrikk i Orkdal skal komprmseres. Dette gjelder blant annet tap av kjeler, som er av største viktighet for blant annet sjøøretten.

En etablering av kyllingfabrikk i Orkdal medfører inngrep i eksisterende kjele. Vi har flere kjeler i området, og disse er viktig særlig for sjøøretten som er fredet. Utgangspunktet var å flytte denne kjela. Nå viser det seg at kyllingfabrikken blir så stor at en flytting ikke er uten problemer. Man har

Det blå feltet til venstre for elva Orkla (Det store blå feltet) er den eksisterende kjela som i utgangspunktet skulle flyttes. Det merkede området vil antagelig etter planen bli en del av flere kjeler som koples sammen til en stor.En etablering av kyllingfabrikk i Orkdal medfører inngrep i eksisterende kjele. Vi har flere kjeler i området, og disse er viktig særlig for sjøøretten som er fredet. Utgangspunktet var å flytte denne kjela. Nå viser det seg at kyllingfabrikken blir så stor at en flytting ikke er uten problemer. Man har derfor startet en prosess for en alternativ løsning.

Det finnes flere kjeler i området. Noen er grodd igjen, noen får tilførsel fra bekker og har ikke gjennomstrømming, mens andre fungerer sånn nogen lunde. En vil nå hente inn personer med kompetanse for en kartlening. Siktemålet er da å kunne kople sammen flere mindre til en stor. Det er en forutsetning at utbyggerne vil betale et slikt prosjekt, da det er et krav om at utbyggingen ikke totalt skal medføre tap av natur.

Det blå feltet til venstre for elva Orkla (Det store blå feltet) er den eksisterende kjela som i utgangspunktet skulle flyttes. Det merkede området vil antagelig etter planen bli en del av flere kjeler som koples sammen til en stor.