Utvidelse av Gjølme pukkverk legges ut til høring

Når planene for en utvidelse av Gjølme pukkverk legges ut til høring, inneholder den i det minste en god nyhet for naboene. Planene om også å etablere et asfaltverk i området er skrinlagt.

Orkdal Kommune legger ut planene for utvidelse av Gjølme pukkverk til høring med svarfrist 10 januar.Utvidelsen medfører at masseuttaket kommer nermere bebyggelsen enn tidligere, men dette kompenseres delvis av at en  kommer så langt inn i fjellet at en del av aktiviteten blir skjermet. Videre er det positivt at planene om også å etablere et asfaltverk i området er skrinnlagt. Realterte dokumenter finnes på følgende nettadresse. http://www.orkdal.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=3675