Vardetenning mot vindkraft

8. oktober 2020 kl 18:00 og utover blir det bål på Raudhåmmaren, rett opp for Orkanger. Vær med på protesten mot nedbygging av norsk natur med svære anlegg for vindindustri.

Det blir ei lang rekke vardar i brann over heile landet denne dagen, i regi av Motvind Norge, som ein protest mot nedbygging av naturområde med vindkraft.
Hos oss er det spesielt trussel mot Remmafjellet og Svarthammaren i gamle Snillfjord det dreier seg om, men også Ilfjellet i Rennebu/ Orkland er truga.

Det svære industrianlegget for vindkraft på Geitfjellet viser kor voldsomme og øydeleggjande inngrep det dreier seg om.

Nei til Vindindustri i Rennebu, som tek opp Ilfjellet spesielt, har vardetenning på Berkåk same tidspunkt.