Våronn i Grønlia

Velkommen til koronasikker roseklippedugnad i Grønlia blomstereng

Humle på blomstereng

Blomsterenga har innslag av rosebusker som må klippes ned eller rives opp med rota for å unngå gjengroing og vanskelig grasslått. Botaniker Dag-Inge Øyen vil orientere om Grønlia og blomsterenger generelt.

Vi deler oss opp i arbeidslag på opptil 5 personer og holder oss minst 1 meter fra hverandre.
Ta med:
Tykke hansker
Greinsaks
Kurv / bøtte til å samle kvist i
Kopp til kaffe / saft

VELKOMMEN!