Vårt ståsted

Én av mange nordmenn som opp gjennom årene har talt de lokale opplevelsenes og verdienes sak er fjelloppsynsmannen og naturverneren Olaf Heitkøtter (f. 1928) som i forordet til sin vakre og stadig aktuelle bok Langs nære stier fra 1992 betoner nærmiljøets grunnleggende viktighet:

«Det nære miljø er vårt ståsted i verden. Her skal vi leve, bo og trives, tumle med våre tanker, finne kvile og fred. Barn skal vokse opp, formes og utvikles i leik og alvor, finne varige kvaliteter som gir framtidslivet mål og mening.

Alt dette blir dessverre ofte glemt i vår streben mot noe som feilaktig betegnes som «utvikling». En streben som fyller opp våre nærmiljøer med forurensning og fare, uro og stress. Som fjerner både oss og nærmiljøene mer og mer fra naturen – fra vårt eneste ekte og virkelighetsnære rotfeste! Vi har glemt at miljøvernkravet favner en samlet enhet som rekker fra den ytterste atmosfære, og helt inn i våre egne hjerter og sinn.

Vi må få en omgående snuoperasjon her. Få folk til å stanse opp og tenke. Finne ut at fuglefløyt og blomsterange bærer større verdier i seg enn asfalterte parkeringsplasser. At en stor og stille stjernenatt gir oss en indre ro vi aldri vil finne i lysreklamenes glorete spill.

Dette er uhyre viktig. Nærmiljøet skal danne base for vår mentalhygiene. Så langt som det er råd, skal vi her finne fred og harmoni.».