Vårt Valg, Informasjonsavis mot Ytre Vikna 2 vindkraftanlegg

Naturvernforbundet i Namdalen og Motvind Nærøysund har gjeve ut ei flott avis mot vindkraftplanane. Avisa er viktig for alle som arbeider mot vindkraft i norsk natur.

Ein liten smakebit frå avisa:

Kommune-nei til vindkraft! 
Kun 5 av 101 kommuner sa ja til Nasjonal ramme for vindkraft. 
Nå kjemper ordførere landet over også mot utbygginger  basert på gamle konsesjoner, utdaterte konsekvensutredninger og ikke minst udemokratiske prosesser.  
Ordfører Jan Kristensen (H) i Lyngdal går i spissen for  ordføreropprøret. Vi har snakket med to av dem:

ORDFØRER SIGMUND LIER (AP) I TYSVÆR
«Det er utbyggar som burde ta risikoen med stadig å endre planar.  Ikkje lokalsamfunnet som ser at dei flotte fjelltoppane våre blir øydelagt. Kvifor får utbyggarane lov til dette?» spør ordfører i Tysvær og tilføyer at lokaldemokratiet er helt spilt ut på sidelinjen. Selv om tidligere kommunestyrer har kommet med positive uttalelser knyttet til vindkraftutbyggingen, så mener ordføreren at vedtakene ble gjort i en annen tid og på et annet beslutningsgrunnlag.

ORDFØRER OLA TEIGEN (AP) I FLORA KOMMUNE
er tydelig i sitt budskap: «Er du glad i kommunen din, styr unna vindkraft! Guleslettene Vindpark ble 4 dager etter at konsesjon var gitt fra NVE, solgt til verdens største kapitalforvalter, Blackrock.  «Å få et ja i kommunestyret er viktig for utbygger og NVE. Etterpå er vi ikke lenger på banen. Økonomisk kom vi etter hvert dårlig ut. Vi har fått et anlegg vi absolutt ikke ville ha. Vi føler oss overkjørt. 
Vi ble en liten brikke i et stort spill. Et spill vi ikke forsto fra starten av. Og nå er det for sent.
»