Vedlikehold av blomstereng på Lade

Bli med og hjelp naturmangfoldet ved å rydde gress fra Grønlias vestre blomstereng!

Gaute Rolv Dahl

For å hjelpe blomsterplanter og unngå gjengroing ble småbusker og ensidig gress- og bringebærvegetasjon slått 1. juli. Østre halvdel av enga skal slås i august, så det er en overkommelig oppgave å samle opp gresset. Og selv kaldt bygevær litt høytørk.

Det er lett å holde smittevernsavstand i friluft men vi må notere oss navn på deltagerne til bruk ved ev. smittesporing.

Kontakt gjerne arrangementsansvarlig Daniel på mobil 41403943 for påmelding eller spørsmål.