Vedtaket om utbygging på Frigården ble utsatt

i kommunestyret rett før valget

Myrtistel fra FrigårdenAnne Marit Ligaard