Vellykket årsmøte for lokallaget i Orklaregionen

Årsmøtet ble avholdt på Biblioteket på Orkanger 4.mars. Årsmeldinga viser stor aktivitet med flere interessante prosjekter. Særlig arbeidet med å sikre fortsatt offentlig eie av Grytdalen og Songlieiendommen har krevd mye arbeid. Her kan du lese mer om prioriterte prosjekter i 2014.

 

AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT FOR 2014

NATURVERNFORBUNDET I ORKLAREGIONEN

Vi ønskjer å ha særleg merksemd på følgjande saker i 2014

  • Sikre framtida til Grytdalen/ Songli

  • Ta vare på Råbygdsfjæra og arbeide for at regionhamna ikkje blir lagt til Grønøra

  • Ta vare på Snildalselva, Sagelva og Skjenaldelva (kort sagt å arbeide mot det planlagde Snillfjord kraftverk)

  • Avrenninga frå Løkken gruver

  • Spørsmål rundt vindkrafta i Snillfjord med tilhøyrande kraftliner, og oppgradering av kraftlina Klæbu – Sunndal

  • < >

    2 naturgledeturer

  • 2 ope møte om aktuelle tema