Vellykket årsmøte for Naturvernforbundet i Orklaregionen og Urvatnets venner

Med 38 frammøtte ble det et vellykket årsmøte for Naturvernforbundet i Orklaregionen og Urvatnets venner

  • Det var et vellukka møte med fullt hus på biblioteket 6. mars om naturmiljø og verneområde i nye Orkand kommune som Naturvernforbundet,  Folkebiblioteket, Urvatnes venner og Naturvernforbundet i Orklaregionen arrangerte.

Steinar Vatne og Marte Fannrem gav spanande innsyn i verdien til slåttemark og myr, mens Marte Turtum fra Orkla vannområde tok oss med på ei vandring langs kroksjøene eller kjelfara langs Orkla , og gav innsyn i kvifor det er viktig med restaurering og forvaltning av disse raudlista naturtypene.

Nye verneområde.

Jan Erik Andersen fra Fylkesmannen i Trøndelag hadde ein gjennomgang av verneområda i nye Orkland , og det vakte glede i salen da han kunne fortelje at det no er foreslått å slå sammen Litjbymyra og Urvatnet naturreserverat til et stort sammanhengende naturreservat.

Etter det opne møtet var det årsmøte for Naturvernforbundet og for Urvatnts venner

Det ble lagt fram 2 forslag til uttalelse på årsmøtet til Naturvernforbundet.  Et om viktigheten av å ta vare på kroksjøene langs Orkla, det andre om mot plansforurensning.

Følgende styre ble valgt for Naturvernforbundet:

Leder   Mads Løkeland , Øvrige medlemmer: Gjertrud Berg, Knut Bonvik, Livar Ramvik, Terje Staveli, Steve Halsetrønning.

Varamedlemmer: Kjetil Kroksæter og Kine Tangvik Størdal. Revisor Ole Bonvik