Vellykket dugnad på Bjørndalen

Naturvernforbundet i Orklaregionen og Grytdalens venner inviterte 23. august til dugnad på Bjørndalen, en fraflyttet og vernet gård liggende ved Fjellkjøsvatnet i Orkdal Kommune. Det var i år 100 år sida siste beboere flyttet ut, og etter den tid har ,bortsett fra sporadisk beiting, det ikke vært drevet skjøtsel av jorda,

Steve Halsetroenning

Rundt 30 personer møtte fram til dugnad på Bjørndalen 23. august. Her ble både ljå og bensindrevet maskin tatt i bruk. Gresset som ble slått ble samlet opp av 10 rakere, plassert på store presseninger , og dradd til etablert deponi i skogkanten. På den mten håper vi at den originale floraen som tdligere vokste på åker og eng igjen skal få gode vokstervilkår.

Vi hadde i år fått et tilskudd på 20 000 kroner fra Sør Trøndelag fylkeskommune. Pengene ble brukt til innkjøp av nødvendig utstyr, blant annet slåmaskin, samt at vi kjøpte inn benker og annet utstyr slik at turgåere som passerer omrdet kan få en attraktiv rasteplass. Interessant var det også at flere av de som kom på dugnaden var etterkommere av folk som tidligere hadde bodd på gården.

Det er i dag Statbygg som eier og forvalter området hvor Bjørndalen ligger. Eiendomen og området er vel til salgs. Det vi som arrangerte dugnaden håper å oppnå, er at den fortsatt må bli i offentlig eie, og ha fri tilgang for almenheten.