Verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumsmelteverk ligger i Orkdal

Elkem Thamshavn i Orkanger skal gjenvinne opp til 180 GWh/år, halvere støvutslipp, redusere støy og bedre arbeidsmiljøet. Verket vil dermed forsterke posisjonen som verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumverk.

 Thamshavn verk i Orkdal har i lang tid markert seg som et smelteverk som tar energi og miljø på alvor. Nå tar en et ytterligere steg framover. Ved bruk av ny teknikk regner en med å gjenvinne 30 % av forbrukt energi, samtidig som en halverer støvutslippet, reduserer støy og bedrer arbeidsmiljøet. Frigjort energi tilsvarer forbruket til om lag 10 000 husstander.  Kostnadene for en oppgradering av tidligere investeringer er beregnet til 250 millioner, hvorav ENOVA gir et tilskudd på 39 millioner. Arbeidet er allerede godt i gang, og skal etter planen være avsluttet om et års tid.

Verket på Orkanger er et utrolig godt eksempel på hvilke potensialer som ligger i energigjenvinning. Ikke bare øker en lønnsomheten og sikrer arbeidsplassene, men en er også med å redusere behovet for etablering av kostbare og kontroversielle kraftlinjer.  Vi gratulerer og slutter oss til direktør Alf Tore Haug når han uttaler:” Energigjenvinning er like verdifullt for globale klimamål som annen fornybar energi. Vi håper at Elkem Thamshavn på denne måten kan være en viktig ledestjerne for tilsvarende industri og klimaarbeid generelt.”