Verdensnyhet på Orkanger havn

Firmaet Bredero Shaw lokalisert på havna på Orkanger har sammen med blant andre SINTEF utviklet et oljerør som sender data om egen «helsetilstand» til land.

Verdensnyhet på Grønøra.

Det er kjent at firma Bredero Shaw beliggende på Grønøra Øst en tid sammen med blant andre SINTEF har jobbet med utvikling av et oljerør som kan kommunisere med utstyr på land slik at en kan hente ut data om innvendig status i røret. Prosjektet som går under navnet SmartPipe er et resultat av et samarbeid mellom flere oljeselskaper og Norges Forskningsråd. I fjor høst ble et 200 meter langt rør med den nye teknologien lagt ut i Orkdalsfjorden for utprøvning.

Røret ble utsatt for en rekke tester, blant annet en oppkveiling som er nødvendig når rør skal transporteres med spesialskip ut til feltet. Prosjektleder Ole Øystein Knudsen fra SINTEF sier til Gemini at testen har vert vellykket. Noen sensorer skal ha røket under testen, men en kjenner årsaken og gjør en del endringer for å beskytte elektronikken bedre. Etter ett års uttesting går nå prosjektet over i en pilotfase.

Nytteverdien av slike rør er store. Man kan kontinuerlig logge informasjon om et rørs «helsetilstand» og gjøre inngrep når dette er nødvendig. Slik kan en blant annet hindre oljelekkasjer. Med oljeutvinning på store dyp, og hvor en går inn i miljøsensitive områder er denne teknologien særlig viktig. Prosjektlederen Knudsen forteller at man blant annet ble kontaktet etter den store ulykken i Mexicogulfen for noen å siden.

Prosjektet SmartPipe er et «stjerneeksempel» nytten av en industrihavn, i stor motsetning til å benytte store arealer til å lagre conteinere.