Vern vassdragsnaturen – avvis EUs energibyrå

– Effektkjøring betyr store og stadige svingninger i vannstanden. Det har svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Dermed kan en tilknytning til EU-byrået også få følger for Stjørdalselva, som er et nasjonalt laksevassdrag, heter det i denne uttalelsen fra årsmøtet.

Regjeringen vil underlegge Norge EUs energibyrå, som kan overstyre nasjonale myndigheter og treffe vedtak når det er uenighet om strømkabler mellom land. Dette vil bety at Norge mister mye av styringen over energipolitikken.

EU og kraftbransjen vil ha flere strømkabler mellom Norge og utlandet. Hensikten er å utjevne strømprisene i Europa, som betyr økte priser i Norge og gir kraftselskapene mer fortjeneste. EU vil at norsk kraftproduksjon skal gå på høygir for å levere mest mulig strøm til Europa på dagtid og når det er vindstille. EU vil at strømmen skal flyte mellom land slik at «det norske batteriet» blir ladet opp om natta med strøm fra europeisk kull- og atomkraft.

Da må kraftverkene våre gå av og på i raske skift, natt mot dag og time mot time. Slik effektkjøring betyr store og stadige svingninger i vannstanden. Det har svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Dermed kan en slik tilknytning også få følger for Stjørdalselva, som er et nasjonalt laksevassdrag.

Lang kabeltransport medfører betydelig strømtap på veien. Det er usikkert om de europeiske klimagassutslippene vil bli redusert på grunn av flere kabler til utlandet, viser Statnetts egen utredning. Derimot er det sannsynlig at klimagassutslippene blir redusert dersom den fornybare kraften brukes til å fase ut fossil energi i Norge, eller gjennom økt eksport av energiintensive varer og tjenester.

EUs energibyrå ACER og den norske avleggeren RME skal overvåke at Norge følger EUs nettutviklingsplan. Overføringskabler fra Norge er blant de prosjektene EU prioriterer. EUs ekspertkomite mener at nye kabler skal bygges dersom prisforskjellen er over 2 øre/kWh mellom land (rapport november 2017). Da skal nasjonale prioriteringer ikke kunne stå i veien for økt overføringskapasitet.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener Norge må beholde kontrollen på energiområdet, for å ivareta vår egen vassdragsnatur. Derfor må Stortinget avvise regjeringens forslag om å underlegges EUs energibyrå, som vil knytte Norge til den energiunionen EU etablerer. I alle fall må konsekvensene for naturen av økt effektkjøring utredes før beslutningen tas.

Vedtatt uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, 13. februar 2018.